logo_HANA

Vítejte na stránkách Hanáckého zpěvníku – metodicky zpracovaného materiálu určeného pro děti z mateřských škol, žáky prvního stupně základních škol, ale i pro všechny milovníky folklóru a lidových písniček.

O projektu

Hanácký zpěvník je metodickou pomůckou určenou zejména pedagogickým pracovníkům pracujícím s dětmi ve věku 5 – 8 let, ale určitě potěší i zájemce z řad příznivců folklórních tradic. Obsahuje 21 hanáckých písní, k tomu obsahově náležící pracovní listy, nahrávky v podání cimbálové muziky Primáš nazpívané dětskými zpěváky a taktéž i hudební podklady (písně bez zpěvu).
V tištěné podobě tento materiál obdržely všechny mateřské a základní školy v oblasti působnosti Regionu Haná z.s., které o něj projevily zájem.
V elektronické podobě si jej můžete volně stáhnout z těchto webových stránek.  

Hanáci

Víte, že?

Si zde můžete stáhnout a prohlédnout veškerý materiál

Co vše Hanácký zpěvník obsahuje?

Zpěvník:

Hanácký zpěvník obsahuje výběr písní z regionů od Malé Hané (přechodné oblasti mezi Horáckem a Hanou – např. Jevíčsko, Konicko), přes oblasti Hané – Litovel, Náměšť na Hané, Prostějov a Olomouc až po území kolem měst Tovačov, Kojetín a Vyškov. V textech nalezneme jak témata pro Hanou typická, tedy pole, úrodu a práce s tím spojené, tak všudypřítomné téma lásky a vztahů, opěvování měst a obcí, ale i nezbytnou trochu humoru, vtipu a nadsázky. Při výběru lidových písní bylo přihlíženo na obsahovou, žánrovou i tempovou různorodost, harmonickou a melodickou „líbivost“, přímočarost a přijatelnou, pro děti zpěvnou, hlasovou polohu. Součástí jednotlivých písní jsou i taktová schémata, která pomůžou všem uživatelům rychle se orientovat v písňové formě.

Nahrávky a hudební podklady:

Nahrávky písní v podání cimbálové muziky Primáš a jejích hostů byly pořízeny v nahrávacím studiu Deltaphon records v Němčicích nad Hanou. Nazpívali je členové pěveckého sboru Sedmikráska ZUŠ Němčice nad Hanou. Bonusem pro všechny uživatele Hanáckého zpěvníku budou určitě i hudební podklady (písně bez zpěvu), které doporučujeme využívat v co možná největší míře.

Pracovní listy:

Soubor pracovních listů je obsahově a tematicky vytvořen k jednotlivým písním Hanáckého zpěvníku a je určen především pro předškolní děti z mateřských škol a nižších ročníků škol základních. Většina pracovních listů obsahuje grafomotorická cvičení k uvolňování ruky s mnoha variacemi, od těch nejjednodušších, kdy nemusí být tahy přesné, ale měly by být plynulé, až k těm složitějším, kdy mají děti již za úkol napodobovat tvary: horní, dolní obloučky, vést správný směr čáry. Úkoly jsou zaměřeny na rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace, dále na upevňování matematických dovedností, kdy mohou předškoláci daný počet znázorňovat puntíky, žáci prvního stupně základních škol pak již zapisovat číslicemi. Pracovní listy obsahují aktivity, pomocí kterých si děti procvičí porovnávání velikostí i množství, logické řady, jednoduché obrázkové sudoku, vybarvování a rozeznávání základních geometrických tvarů jako je čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník. Pracovní listy lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů k další diskuzi a činnostem v oblasti prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností.
Nenásilnou a hravou formou by měly také dětem přiblížit folklór oblasti Hané, seznámit je s hanáckými tradicemi, krojem a v neposlední řadě s nářečím – hanáčtinou.


Celá sada
Zpěvník a flashdisk
Pracovní listy

Máte zájem o tištěnou podobu zpěvníku?

Na projektu spolupracovali:

Výběr písní, harmonizace a aranžmá: Ladislav Gazdag, Vítězslav Křivánek
Návrhy pracovních listů: Jitka Šálková, Mgr. Zlata Hlaváčová
Zvuk, mix a mastering: Vitězslav Křivánek
Hudební režie: Ladislav Gazdag

Interpreti:
Cimbálová muzika Primáš:
Jaromír Odstrčil – housle, Martin Dostál – housle j. h., Ondřej Novák – viola, Bohdan Borůvka –  kontrabas, Libor Chmelař – cimbál, Zdeněk Marušák – klarinet j. h., Ladislav Gazdag – akordeon j. h.

Pěvecký sbor Sedmikráska:
Sbormistryně BcA. Jana Nosková, korepetice Mgr. Pavla Kundelová

Členové Sedmikrásky:
Adam Antel, Žaneta Floriánová, Adam Košárek, Zuzana Holubová,Alžběta Kumžáková, Kristýna Křivánková, Magdalena Kumžáková, Kateřina Mizerová, Amálie Vrbová, Nina Křivánková, Barbora Štětinová, Karolína Obručová, Daniela Vlčková, Jolana Pešáková, Julie Přecechtělová, Tereza Rundtová, Julie Vlčková, Lucie Pavlíková, Karolína Schafferová, Tereza Kubíková, Miriam Košárková, Elen Majerová, Soňa Nováková, Klára Kahajová

Notový zápis: Martin Dostál

Ilustrace pracovních listů: Radomíra Kubáníková
Grafické zpracování a webové stránky: Mgr. Jakub Dlabal

Nahráno ve studiu Deltaphon records Němčice nad Hanou od června do listopadu 2021.

Vydání zpěvníku financovalo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nositel projektu:

Partneři: