Na této stránce si můžete stáhnout, prohlédnout a poslechnout obsah Hanáckého zpěvníku

Nahrávky písní v podání cimbálové muziky Primáš a jejích hostů byly pořízeny v nahrávacím studiu Deltaphon records v Němčicích nad Hanou. Nazpívali je členové pěveckého sboru Sedmikráska ZUŠ Němčice nad Hanou. Bonusem pro všechny uživatele Hanáckého zpěvníku budou určitě i hudební podklady (písně bez zpěvu), které doporučujeme využívat v co možná největší míře.

Hanácký zpěvník obsahuje výběr písní z regionů od Malé Hané (přechodné oblasti mezi Horáckem a Hanou – např. Jevíčsko, Konicko), přes oblasti Hané – Litovel, Náměšť na Hané, Prostějov a Olomouc až po území kolem měst Tovačov, Kojetín a Vyškov. V textech nalezneme jak témata pro Hanou typická, tedy pole, úrodu a práce s tím spojené, tak všudypřítomné téma lásky a vztahů, opěvování měst a obcí, ale i nezbytnou trochu humoru, vtipu a nadsázky. Při výběru lidových písní bylo přihlíženo na obsahovou, žánrovou i tempovou různorodost, harmonickou a melodickou „líbivost“, přímočarost a přijatelnou, pro děti zpěvnou, hlasovou polohu. Součástí jednotlivých písní jsou i taktová schémata, která pomůžou všem uživatelům rychle se orientovat v písňové formě.

Soubor pracovních listů je obsahově a tematicky vytvořen k jednotlivým písním Hanáckého zpěvníku a je určen především pro předškolní děti z mateřských škol a nižších ročníků škol základních. Většina pracovních listů obsahuje grafomotorická cvičení k uvolňování ruky s mnoha variacemi, od těch nejjednodušších, kdy nemusí být tahy přesné, ale měly by být plynulé, až k těm složitějším, kdy mají děti již za úkol napodobovat tvary: horní, dolní obloučky, vést správný směr čáry. Úkoly jsou zaměřeny na rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace, dále na upevňování matematických dovedností, kdy mohou předškoláci daný počet znázorňovat puntíky, žáci prvního stupně základních škol pak již zapisovat číslicemi. Pracovní listy obsahují aktivity, pomocí kterých si děti procvičí porovnávání velikostí i množství, logické řady, jednoduché obrázkové sudoku, vybarvování a rozeznávání základních geometrických tvarů jako je čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník. Pracovní listy lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů k další diskuzi a činnostem v oblasti prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností.
Nenásilnou a hravou formou by měly také dětem přiblížit folklór oblasti Hané, seznámit je s hanáckými tradicemi, krojem a v neposlední řadě s nářečím – hanáčtinou.

A ta naša dědina
Bába fósatá
Či je děvče
Či só hode
Daleká, šeroká
Hanačka bochte v kléně nese
Chvalkovice só v doleně
Jedna palečka, dvě palečke
Jednó, dvakrát nakročim
Kalamajka
Kde je ta Hanačka
My červeny pantlečke
Po hanácke sobě dopnem
Prostijov je pěkny městečko
Rostó, rostó
Sekera, moteka, pantok, válec
Stoji borověnka
Tovačov
V tem našem mléně
Za horama svitá
Za Náměšťó na kopečko